OST
© Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry 2016 Tietosuojaseloste

Koulutus

Koulutuksessa panostetaan voimakkaasti jäsenten koulutukseen. Tavoitteena on saada jäsenet kiinnostumaan ja innostumaan työpaikan yhteisistä asioista, tuntemaan omat oikeutensa ja työsuhteen ehtonsa ja sitä kautta vahvistamaan työpaikan edunvalvontaa. Jäsenkoulutus on kaikille prolaisille tarkoitettua koulutusta, jota järjestetään iltaisin. Koulutuksen aiheita ovat mm. työhyvinvointi, vuosiloma- ja työaikakysymykset. Aktiivikoulutuksessa valmennetaan klubivastaavia, yhdistysten johtokuntien jäseniä ja muita aktiiveja hoitamaan luottamustehtäväänsä sekä suunnittelemaan ja kehittämään työpaikan edunvalvontaa ja yhdistyksen toimintaa. Koulutus toteutetaan alueellisina ja valtakunnallisina viikonloppukursseina. Luottamushenkilökoulutus on koulutussopimuksen mukaista luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen koulutusta. Koulutuksessa valmennetaan luottamushenkilöitä hoitamaan luottamustehtäväänsä ja kehittämään työpaikan edunvalvontaa ja työoloja. Luottamushenkilöille suunnattuja peruskoulutuksia järjestetään alueellisesti. Erityiskoulutus on suunnattu luottamushenkilöille ja aktiiveille ja se toteutetaan erilaisina erityis- ja ajankohtaiskoulutuksina.

Ammattiliitto Pro:n tilaisuudet

Koulutukset ovat ilmaisia Ammattiliitto Pro:n jäsenille. Jokaiseen koulutukseen ilmoittaudutaan Proplus jäsensivujen kautta.
Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry

Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro

ry:n tilaisuudet

Koulutukset ovat ilmaisia tai pienen omavastuun sisältäviä yhdistyksen jäsenille. Jokaiseen koulutukseen ilmoittaudutaan Proplussan tai Pro- sovelluksen kautta.
Instagram