OST
© Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry 2016

Pro-klubit

Työpaikkatoiminta on osa Pron toimintaa. Se tuo Pron lähelle jäseniä ja tarjoaa heille kokoontumis- ja vaikuttamismahdollisuuden. Toiminnan muotona ovat Pro-klubit. Työpaikkatoiminta antaa Pron jäsenille mahdollisuuden vaikuttaa työpaikkansa asioihin. Kokoontumiset tarjoavat myös areenan keskustella yhdessä ja linjata kantaa asioihin: tukea näin omia luottamushenkilöitä. Yhdessä kannattaa myös miettiä esimerkiksi jäsenhankintaa. Pro- klubitapaamiset mahdollistavat lisäksi rennon yhdessäolon, virkistäytymisen ja vahvistavat prolaista yhteishenkeä.

Työpaikkatoiminnan muoto ovat Pro-klubit

Kaikki Pron jäsenet työpaikalla muodostavat Pro-klubin, joka on vapaamuotoinen rekisteröimätön yhteenliittymä. Pro-klubi on jäsenyhdistysten toimintaa työpaikoilla. Klubi sopii itse oman organisoitumis- ja työskentelytapansa. Klubitoiminta ei vaikuta henkilöstön edustajien laki- ja sopimusperusteiseen asemaan.

Työpaikka- / Pro-klubitoiminnan ohje

Klubia vetää Pro-vastaava

Pro-klubia vetää Pro-vastaava, joka valitaan klubin kokouksessa. Hänelle on tarjolla koulutusta ja tietoa. Pro-vastaava voi koota ympärilleen tiimin, joka ideoi ja toteuttaa Pro-klubin toimintaa. Pro-vastaava ilmoittaa valinnastaan Prohon ja omaan yhdistykseen / yhdistyksiin. Ilmoituslomakkeet löytyvät Klubitoiminnan käynnistäminen - sivulta.

Yhteyshenkilö Pron toimistossa

Työpaikka- / Pro-klubitoiminta kuuluu Pron toimistossa järjestö- ja kehittämispalveluihin.

Näin Pro-klubi toimii

Työpaikalla riittää keskusteltavaa esimerkiksi työajoista, palkkauksesta ja työilmapiiristä. Pro-klubi tarjoaa tähän jäsenille oivan areenan ja mahdollisuuden vaikuttaa asioihin. Pro-klubi on myös tärkeä paikka tukea omaa luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua: keskustella asioista yhdessä ja evästää heitä sekä sopia yhteisistä toimintatavoista. Klubitoiminnassa tärkeintä on aktiivisuus, rentous ja tuloksellisuus, eivät muotoseikat. Toki on hyvä kirjata kokoontumisissa esillä olleet asiat muistiin, varsinkin jos niissä tehdään päätöksiä. Klubin kokoontumiseen työajalla tarvitaan työnantajan lupa, mutta omalla ajalla tauoilla tai työajan jälkeen henkilöstöllä on oikeus kokoontua myös työpaikallaan.

Tuen hakeminen tapahtumiin

Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry tukee Pro-klubien toimintaa 25€ / työpaikan Ammattiliitto Pron jäsen vuodessa. Avustuksen saat jälkikäteen yhdistykseltä. Kun järjestät edunvalvontatapahtuman, niin kerää tapahtuman aiheuttamista kuluista (ostetut tarjoiltavat) kuitit talteen ja toimita ne yhdistykselle. Lisäksi kerääthän kaikkien tilaisuuteen osallistuneiden nimet kuittien liitteeksi. Muistathan liittää kuittien mukaan myös pro-klubin toimintasuunnitelman seuraavalle vuodelle. Hakemukseen tulee liittää myös tilinumero, jolle Pro- klubiavustus tilitetään. Hakemukset käsitellään yhdistyksen hallituksen kokouksissa kuukausittain. Lähetä ko. tiedot edunvalvontavastaavalle osoitteeseen: terhi@ost.fi

Pro-vastaava

Pro-klubia vetää Pro-vastaava, joka valitaan klubin kokouksessa. Jos yrityksessä toimii useita klubeja, Pro-vastaavien kannattaa verkostoitua: pitää yhteyttä toisiinsa, vaihtaa kokemuksia ja suunnitella yhdessä toimintaa. Pro-vastaavalle on tarjolla tietoa ja koulutusta. Lisäksi hän on Pron erityisen liittovakuutuksen piirissä.

Aiheita Pro-klubin tapaamisiin

Työpaikan / yrityksen ajankohtaiset asiat, ongelmatilanteet: keskustellaan, tarvittaessa otetaan kantaa, pohditaan parannusehdotuksia ja evästetään luottamusmiestä / työsuojeluvaltuutettua + osoitetaan tukea heille. Ajankohtaiset edunvalvonta-asiat sekä kun sen aika, työehtosopimusneuvottelut ja niihin valmistautuminen. Jäsenet pidetään ajan tasalla siitä mitä tapahtuu. Oman yhdistyksen ja Pron toiminta: ajankohtaisasiat, jäsenkoulutuksen ja tapahtumien markkinointi, vinkit ja muistutukset: "Olettehan pitäneet jäsentiedot ajan tasalla, Oma Prossa se käy kätevästi." "Nyt on aika hakea Pron Holiday Club -lomakohteisiin." "Alue/Yhdistys järjestää jäsentapahtuman."... Jäsenhankinta: miettikää yhdessä miten voisitte tarjota Pron jäsenyyttä heille, jotka eivät vielä kuulu Prohon. Kutsukaa heitä joskus klubitapaamiseen ja tilatkaa vaikka esitteitä ja liittymislomakkeita jaettavaksi. Virkistystä unohtamatta: ideoikaa mukava tapa viettää aikaa ja virkistäytyä yhdessä prolaisella porukalla, kuten vaikka kävely- / luontoretki, taidenäyttelyyn tutustuminen, piknik, leffa- tai saunailta tai mitä mukavaa keksittekin...

Työpaikkatoiminnan tarkoitus ja

hyödyt

Tarjota jäsenille keskusteluareena ja vaikuttamiskanava Tukea ja vahvistaa työpaikan edunvalvontaa Huolehtia kaikki toimihenkilöt Pron jäseniksi Tukea henkilöstön edustajien toimintaa.

Pro-vastaava

toimii tehokkaana organisaattorina kokoaa työpaikan prolaiset klubitapaamisiin toimii yhteyshenkilönä yhdistykseen / yhdistyksiin ja liittoon tiedottaa ajankohtaisista asioista prolaisille.
Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry

Pro-klubin keskustelunaiheita

miten meillä menee? ovatko palkat kohdallaan? korvataanko ylitöistä oikein? onko töihin kiva tulla? mitä me voimme tehdä yhdessä? miten voimme auttaa luottamusmiestä, onko meillä sellaista? miten voimme kaikki hankkia uusia jäseniä joukkoomme? jota voitte itse jatkaa.

Yhdessä keskustellen,

luottamushenkilöitä evästäen

Pro-klubissa jäsenet: Keskustelevat ja ottavat kantaa työpaikan asioihin, työolojen, palkkojen ja muiden työsuhteen ehtojen parantamiseksi. Huolehtivat siitä, että prolaisilla on hyvä yhteishenki. Toivottavat uudet työkaverit mukaan ja jäseneksi Prohon. Tukevat henkilöstön edustajia työpaikan edunvalvonnassa. Varmistavat, että työpaikalla on prolainen luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu ja osoittavat heille tukensa.
Instagram